นอกครู แปลว่าอะไร หมายถึง…

นอกครู หมายถึง ไม่ทำตามคำสั่งสอนของครูอาจารย์

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย นอกครู เช่น

  • นายนี่มันนอกคอกนอกครูเสียจริง คนอื่นเขาทำตามคำสั่งสอนของอาจารย์กันก็ไม่เห็นเป็นอะไร มีแต่นายเท่านั้นที่ดีแต่ทำให้ครูเสียชื่อ
  • ถ้าคิดจะนอกครูก็ขอให้เป็นไปในทางที่ดี จะได้เป็นผลดีกับตัวเอง
advertisements