นอกบาลี แปลว่าอะไร หมายถึง…

นอกบาลี หมายถึง ทำนอกแบบแผนที่มี

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย นอกบาลี เช่น

  • คนเราถ้าไม่นอกบาลีเสียบ้างมันก็ไม่มีการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ขึ้นมาหรอก
  • คนอื่นเขาก็ปฏิบัติกันแบบนี้สืบต่อกันมาไม่เห็นจะเป็นอะไร ก็มีแต่เอ็งนี่แหละที่ทำตัวนอกบาลี
advertisements