นอกพ่อ แปลว่าอะไร หมายถึง…

นอกพ่อ หมายถึง ผิดไปจากพ่อ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย นอกพ่อ เช่น

  • ไอ้ลูกนอกพ่อ เอ็งนี่ดีแต่สร้างเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจให้พ่อแม่ไม่มีหยุดหย่อนบ้างเลย
  • แกนี่มันนอกพ่อเสียจริง พ่อเอ็งชอบร้องรำทำเพลง แต่เอ็งกลับชอบเข้าวัดเข้าวาหาพระหาเจ้า
advertisements