นอกรับสั่ง แปลว่าอะไร หมายถึง…

นอกรับสั่ง หมายถึง ทำนอกเหนือคำสั่ง

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย นอกรับสั่ง เช่น

  • ก็เพราะนายทำนอกรับสั่งนั่นแหละ ตอนนี้ลูกค้ากลับมาเร่งงานจนทุกคนต้องวุ่นวายกันทั้งแผนก
  • ในการศึกสมัยก่อนการทำนอกรับสั่งจากแม่ทัพถือว่ามีโทษนักถึงประหารชีวิต
advertisements