นอกสังเวียน แปลว่าอะไร หมายถึง…

นอกสังเวียน หมายถึง นอกเวที นอกวงการ นอกการแข่งขัน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย นอกสังเวียน เช่น

  • คนอย่างเขาก็ดีแต่เก่งนอกสังเวียนเท่านั้น
  • เรื่องการต่อยตีไม่ว่าจะในสังเวียนหรือนอกสังเวียน ก็ไม่มีใครเทียบเขาได้
advertisements