นอกเกม แปลว่าอะไร หมายถึง…

นอกเกม หมายถึง เล่นนอกกติกา หรือปฏิบัติผิดข้อตกลง

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย นอกเกม เช่น

  • การเล่นนอกเกมในวงการธุรกิจแทบจะเป็นเรื่องธรรมดาไปเสียแล้วในทุกวันนี้
  • ผมรู้ว่าอีกฝ่ายเล่นนอกเกมในครั้งนี้ แต่เพราะกรรมการไม่ยอมเปิดโอกาสให้ประท้วงผลการตัดสิน ฝ่ายนั้นก็เลยชนะไปอย่างที่เห็น
advertisements