นอนกรง แปลว่าอะไร หมายถึง…

นอนกรง หมายถึง ติดคุก

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย นอนกรง เช่น

  • เพราะยายปริกชอบเล่นพนันบ่อย ก็เลยนอนกรงบ่อยเป็นว่าเล่นเพราะลูกหลานไม่ประกันตัวให้
  • เอ็งเอาแต่ทำตัวหัวไม้อยู่อย่างนี้ระวังจะได้ไปนอนกรงเข้าสักวัน
advertisements