นอนกิน แปลว่าอะไร หมายถึง…

นอนกิน หมายถึง ไม่ต้องทำงานก็มีกินมีใช้

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย นอนกิน เช่น

  • ทุกวันนี้ฉันได้นอนกินสบายก็เพราะให้เขาเช่าที่ดินไว้ทำตลาดนัดนั่นแหละ
  • ถ้ามีเงินสักก้อนฉันว่าจะทำห้องพักให้เขาเช่า จะได้นอนกินมีเวลาไปทำอย่างอื่นบ้าง
advertisements