นอนตาไม่หลับ แปลว่าอะไร หมายถึง…

นอนตาไม่หลับ หมายถึง นอนอย่างมีความกังวลอยู่ในใจ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย นอนตาไม่หลับ เช่น

  • ดึกป่านนี้แล้วลูกยังไม่กลับบ้าน ฉันนอนตาไม่หลับหรอก
  • งานยังไม่เสร็จผมคงนอนตาไม่หลับหรอก ขอเวลาอีกหน่อยนะ
advertisements