นอนหลับทับสิทธิ์ แปลว่าอะไร หมายถึง…

นอนหลับทับสิทธิ์ หมายถึง ไม่ยอมใช้สิทธิ์ของตนเมื่อมีโอกาส

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย นอนหลับทับสิทธิ์ เช่น

  • คนพวกนี้ถึงเวลาเลือกตั้งก็เอาแต่นอนหลับทับสิทธิ์ พอเขาทำงานไม่ได้ดั่งใจก็ทำเป็นอยากมีสิทธิ์เรียกร้องกับเขา
  • เวลาเขาให้ใช้สิทธิ์ก็รีบใช้ซะ ถ้านอนหลับทับสิทธิ์วันนี้ วันหน้าจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องอะไรได้อีกนะ
advertisements