นอนใจ แปลว่าอะไร หมายถึง…

นอนใจ หมายถึง มั่นใจ ไม่รีบร้อน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย นอนใจ เช่น

  • ถึงแกจะมีที่เรียนแล้วก็อย่านอนใจไม่อ่านหนังสือสอบล่ะ ดีไม่ดีมีเกรดตกแน่งานนี้
  • คุณนอนใจได้เลยไม่มีอะไรต้องกังวลหรอก งานนี้ผมเชื่อว่าเขาทำได้สำเร็จแน่
advertisements