นักเลงอดเพลงไม่ได้ แปลว่าอะไร หมายถึง…

นักเลงอดเพลงไม่ได้ หมายถึง คนที่ชอบทำอะไรแล้วย่อมอดที่จะทำอย่างนั้นไม่ได้

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย นักเลงอดเพลงไม่ได้ เช่น

  • อยู่ในวัดในวาก็ให้มันสำรวมหน่อย ไม่ใช่มาร้องรำทำเพลงอยู่นี่ ทำเป็นนักเลงอดเพลงไม่ได้
  • คนมันชอบเต้นชอบรำ ที่ไหนมีเวทีรำวงที่นั่นมีมัน ก็อย่างที่เขาว่านักเลงอดเพลงไม่ได้นั่นแหละ
advertisements