นานาจิตตัง แปลว่าอะไร หมายถึง…

นานาจิตตัง หมายถึง ต่างคนต่างจิตต่างใจ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย นานาจิตตัง เช่น

  • เรื่องแบบนี้เราจะไปหวังให้คนอื่นเป็นดั่งใจเราไม่ได้หรอก นานาจิตตัง
  • จะปกครองคนก็ต้องจำไว้เสมอว่าคนเรานั้นนานาจิตตังจะทำให้เขาคิดเหมือนกันย่อมเป็นไปได้ยาก
advertisements