นินทากาเล แปลว่าอะไร หมายถึง…

นินทากาเล หมายถึง คำนินทาย่อมหนีไม่พ้น

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย นินทากาเล เช่น

  • ไม่มีใครคำนินทากาเลพ้นได้หรอก อย่าได้เก็บมาใส่ใจเลย
  • ใครจะนินทากาเลอะไรก็เรื่องของเขา ถ้าเราไม่ได้ทำก็อย่าไปเดือดร้อนอะไรเลย
advertisements