นิ่งเป็นสิงโตหิน แปลว่าอะไร หมายถึง…

นิ่งเป็นสิงโตหิน หมายถึง นิ่งเฉยไม่มีท่าทีใด ๆ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย นิ่งเป็นสิงโตหิน เช่น

  • เวลาเขาให้แสดงความคิดเห็นอะไรนายก็เอาแต่นิ่งเป็นสิงโตหิน แล้วนายยังจะไปว่าเขาไม่ฟังความเห็นพนักงานอีกหรือ
  • มัวแต่นิ่งเป็นสิงโตหินระวังจะไม่ทันชาวบ้านเขานะเว้ย
advertisements