นุ่งลมห่มฟ้า แปลว่าอะไร หมายถึง…

นุ่งลมห่มฟ้า หมายถึง เปลือยกาย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย นุ่งลมห่มฟ้า เช่น

  • ดารานางแบบสมัยนี้แทบจะนุ่งลมห่มฟ้าถ่ายแบบกันทั้งนั้น
  • พวกชีเปลือยขึ้นมักจะพูดเสมอว่าตนนั้นนุ่งลมห่มฟ้าเป็นอาภรณ์
advertisements