น้อง ๆ แปลว่าอะไร หมายถึง…

น้อง ๆ หมายถึง จวนจะเป็น เกือบจะเป็น

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย น้อง ๆ เช่น

  • ภาระงานของเขาถือว่าน้อง ๆ ผู้จัดการเลยก็ว่าได้ เพราะความไว้วางใจเขาถึงได้ทำงานสำคัญหลายอย่าง
  • ตำแหน่งของเขานี่น้อง ๆ ประธานบริษัทเลยนะ
advertisements