น้อยหน่าเหล็ก แปลว่าอะไร หมายถึง…

น้อยหน่าเหล็ก หมายถึง ระเบิดมือ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย น้อยหน่าเหล็ก เช่น

  • งานนี้คนร้ายโยนน้อยหน่าเหล็กเข้ามาแค่ลูกเดียว ก็ทำให้มีคนเจ็บไปหลายคน
  • หน่วยเลือกตั้งแห่งหนึ่งในชลบุรีเจอน้อยหน่าเหล็กที่ลานจอดรถของโรงเรียน
advertisements