น้ำตาตกใน แปลว่าอะไร หมายถึง…

น้ำตาตกใน หมายถึง เสียใจแต่ไม่แสดงออก

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย น้ำตาตกใน เช่น

  • เห็นเขาร่าเริงอย่างนั้น ใครจะรู้บ้างว่าเขาต้องน้ำตาตกในเพราะเพิ่งเลิกกับแฟน
  • เธอเสียใจมากจนไม่รู้ว่าจะแสดงออกมาอย่างไรแล้ว ได้แต่นั่งน้ำตาตกในไปวัน ๆ
advertisements