น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟ แปลว่าอะไร หมายถึง…

น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟ หมายถึง ฝ่ายข้างน้อยย่อมแพ้ฝ่ายข้างมาก

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟ เช่น

  • เป็นธรรมดาของการเมืองไปเสียแล้วที่น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟ ถึงแม้ว่าจะมีนักการเมืองดี ๆ แต่ถ้าเสียงสนับสนุนน้อยก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดี
  • การประกวดแบบใช้คะแนนโหวตอย่างนี้ใครมีพรรคพวกมากกว่าก็ชนะอยู่แล้ว ยังไงน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟอยู่วันยันค่ำ
advertisements