น้ำบ่อน้อย แปลว่าอะไร หมายถึง…

น้ำบ่อน้อย หมายถึง น้ำลาย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย น้ำบ่อน้อย เช่น

  • ไม่มีน้ำปิดซองจดหมายก็ใช้น้ำบ่อน้อยสิ
  • เมื่อครั้งที่หนุมานไม่สามารถดับไฟที่ปลายหางได้ พระฤๅษีได้แนะให้ใช้น้ำบ่อน้อยดับไฟนั้นเสีย
advertisements