น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า แปลว่าอะไร หมายถึง…

น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า หมายถึง การพึ่งพาอาศัยกัน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า เช่น

  • คุณสองคนอะไรที่ยอมกันได้ก็ยอม ๆ กันเสียบ้าง ยังไงคุณก็เคยช่วยเหลือกันมานานเหมือนน้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า
  • ดารากับสื่อก็เหมือนกับน้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า ถ้าดาราไม่มีสื่อก็ไม่มีใครรู้จัก ถ้าสื่อขาดดาราก็จะไม่มีข่าวมาขาย เป็นเรื่องปกติทั่วไปของวงการบันเทิง
advertisements