น้ำลูบท้อง แปลว่าอะไร หมายถึง…

น้ำลูบท้อง หมายถึง ดื่มน้ำประทังความหิวไปก่อน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย น้ำลูบท้อง เช่น

  • ประชุมวันนี้นานมากจนผมต้องเอาน้ำลูบท้องเป็นพัก ๆ
  • ตอนที่ไม่มีเงินแทบจะเรียกว่าต้องเอาน้ำลูบท้องไปวัน ๆ เพื่อเอาเงินไว้ใช้จ่ายอย่างอื่น
advertisements