น้ำหนึ่งใจเดียว แปลว่าอะไร หมายถึง…

น้ำหนึ่งใจเดียวกัน หมายถึง มีความสามัคคี

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย น้ำหนึ่งใจเดียวกัน เช่น

  • งานนี้ขอให้ทุกคนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อบริษัทและเพื่อทุก ๆ คน
  • ถ้าเราไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วไม่ว่าทำงานอะไรก็ไม่สำเร็จ
advertisements