น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ แปลว่าอะไร หมายถึง…

น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ หมายถึง อย่าขัดขวางผู้มีอำนาจ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ เช่น

  • เราอยู่มาก่อนก็ตาม เวลาน้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ คนเรามันก็มีบ้างที่อยากจะลองใช้อำนาจของตนดู
  • ฉันเคยเตือนนายแล้วว่าน้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ สุดท้ายนายก็โดนไล่ออกเพราะความใจร้อนของตนจนได้
advertisements