น้ำใสใจจริง แปลว่าอะไร หมายถึง…

น้ำใสใจจริง หมายถึง น้ำใจอันบริสุทธิ์

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย น้ำใสใจจริง เช่น

  • คนไทยสมัยนี้หาน้ำใสใจจริงกันยากยิ่งกว่าผลไม้นอกฤดูเสียอีก
  • ป้าแกมีน้ำใสใจจริงกับฉันมาตั้งแต่เด็กมาตลอด
advertisements