บอกยี่ห้อ แปลว่าอะไร หมายถึง…

บอกยี่ห้อ หมายถึง กิริยาท่าทางที่แสดงออกย่อมบอกถึงลักษณะนิสัยใจคอหรือชาติตระกูลว่าเป็นอย่างไร

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย บอกยี่ห้อ เช่น

  • ท่าทางของเขาบอกยี่ห้อเลยว่าเขาเป็นนักเรียนนอกของแท้ ไม่เหมือนพวกไทยคำฝรั่งคำ
  • การพูดจาของเธอบอกยี่ห้อว่าเธอได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดีซินะ
advertisements