บอกแขก แปลว่าอะไร หมายถึง…

บอกแขก หมายถึง บอกเพื่อนบ้านให้มาช่วยกันทำงาน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย บอกแขก เช่น

  • เกี่ยวข้าวปีนี้ก็อย่าลืมไปบอกแขกแต่เนิ่น ๆ ล่ะ ถ้าบอกจวนใกล้เวลามันจะไม่ทันการณ์เอา
  • นี่ฉันก็ไปบอกแขกให้พี่น้องระแวกนี้มาช่วยงานแต่งลูกสาวผู้ใหญ่ให้แล้วนะ
advertisements