บัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่น แปลว่าอะไร หมายถึง…

บัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่น หมายถึง รู้จักหลีกเลี่ยงไม่ให้กระทบกระทั่งจนหมางใจกัน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย บัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่น เช่น

  • เพราะเขามีวาทศิลป์ที่ดีนั่นแหละ ถึงแก้สถานการณ์นี้แบบบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นได้
  • จะทำอะไรก็ให้ระวังกันด้วย ทำแบบบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นงานจะได้สำเร็จด้วยดี
advertisements