บิดตะกูด แปลว่าอะไร หมายถึง…

บิดตะกูด หมายถึง บิดพลิ้วไม่ยอมทำตามที่สั่ง

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย บิดตะกูด เช่น

  • ฉันสั่งให้ทำอะไรก็ไม่ยอมทำ เอาแต่บิดตะกูดอยู่นั่นแล้วจะมาทำงานทำไม
  • นายเขาสั่งอะไรถ้าทำได้ก็ทำอย่าไปมัวแต่บิดตะกูด คนทำได้ไม่ได้มีแค่เราคนเดียว
advertisements