บุญมาวาสนาช่วย แปลว่าอะไร หมายถึง…

บุญมาวาสนาช่วย หมายถึง เมื่อมีบุญวาสนาก็มาเอง

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย บุญมาวาสนาช่วย เช่น

  • พ่อของฉันทำบุญเป็นประจำ หน้าที่การงานท่านก็ดีขึ้นเรื่อย ๆ ท่านว่าคนเราเมื่อบุญมาวาสนาช่วย
  • คนเราควรจะทำบุญเสียบ้างอย่างน้อยเวลาตกอับก็ยังมีอะไรช่วยค้ำจุนอย่างที่ท่านว่า บุญมาวาสนาช่วยนั่นแหละ
advertisements