บุญมาวาสนาส่ง แปลว่าอะไร หมายถึง…

บุญมาวาสนาส่ง หมายถึง เมื่อมีผลบุญแล้ววาสนาย่อมส่งเสริมให้ผลบุญดียิ่งขึ้น

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย บุญมาวาสนาส่ง เช่น

  • เพราะเขาทำบุญตามที่ต่าง ๆ ไว้มาก เวลาทำอะไรก็ดูคล่องตัวราบรื่นเสียหมด เหมือนดังที่ว่าบุญมาวาสนาส่ง
  • ท่านอาจารย์มั่นสอนอยู่เสมอในเรื่องบุญมาวาสนาส่งว่า ถ้าเราทำบุญเป็นธรรมดาที่วาสนาจะคอยส่งเสริมให้เราได้รับผลบุญนั้นด้วย
advertisements