บุญหนักศักดิ์ใหญ่ แปลว่าอะไร หมายถึง…

บุญหนักศักดิ์ใหญ่ หมายถึง มีฐานันดรศักดิ์สูงและอำนาจวาสนายิ่งใหญ่

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย บุญหนักศักดิ์ใหญ่ เช่น

  • ใครก็ว่าน้อยนักที่สามัญชนจะได้เข้าร่วมราชวงศ์ ถ้าไม่บุญหนักศักดิ์ใหญ่จริง ๆ แทบจะเป็นไปไม่ได้
  • เพราะท่านเป็นคนบุญหนักศักดิ์ใหญ่ไปไหนมาไหนก็มีแต่คนให้ความเคารพนับถือด้วยใจจริง
advertisements