บ่อน้ำ ศาลา นารีไม่เป็นเดนใคร แปลว่าอะไร หมายถึง…

บ่อน้ำ ศาลา นารีไม่เป็นเดนใคร หมายถึง ใครก็ใช้ได้ไม่เป็นที่รังเกียจ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย บ่อน้ำ ศาลา นารีไม่เป็นเดนใคร เช่น

  • นายจะไปคิดเล็กคิดน้อยทำไมว่าแฟนนายเคยเป็นของใครมาก่อน บ่อน้ำ ศาลา นารีไม่เป็นเดนใคร ถ้านายรักเธอจริงก็เลิกคิดเล็กคิดน้อยได้แล้ว
  • สมัยนี้ไม่มีใครเขาถือแล้วลูกว่าเราเคยมีใครหรือผ่านอะไรมา อย่างที่โบราณว่าบ่อน้ำ ศาลา นารีไม่เป็นเดนใครถ้าเขารักเราจริงเขาก็รับเราได้
advertisements