บ้านนอกคอกนา แปลว่าอะไร หมายถึง…

บ้านนอกคอกนา หมายถึง คำที่คนเมืองหลวงใช้เรียกคนบ้านนอก

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย บ้านนอกคอกนา เช่น

  • คนบ้านนอกคอกนาอย่างเอ็งคงไม่เคยขึ้นรถไฟฟ้าซินะ
  • มาอยู่เมืองกรุงก็ทำตัวเป็นคนกรุง อย่าทำตัวบ้านนอกคอกนาฉันอายเขา
advertisements