บ้านเคยอยู่ อู่เคยนอน แปลว่าอะไร หมายถึง…

บ้านเคยอยู่ อู่เคยนอน หมายถึง สถานที่ที่เคยอาศัยอยู่มาก่อน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย บ้านเคยอยู่ อู่เคยนอน เช่น

  • ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหน สถานที่เปลี่ยนไปเท่าไร ผมก็ยังคุ้นเคยกับที่นี่เป็นอย่างดี เพราะบ้านเคยอยู่ อู่เคยนอน
  • บ้านแถวนี้แทบจะเรียกว่าหลับตาเดินก็ยังได้ ก็บ้านเคยอยู่ อู่เคยนอน มันก็ต้องคุ้นเคยเป็นอย่างดี
advertisements