บ้านเมืองมีขื่อมีแป แปลว่าอะไร หมายถึง…

บ้านเมืองมีขื่อมีแป หมายถึง บ้านเมืองมีกฎหมายคุ้มครอง

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย บ้านเมืองมีขื่อมีแป เช่น

  • บ้านเมืองมีขื่อมีแป แกจะมาใช้ศาลเตี้ยตัดสินคนพวกนี้มันก็ไม่ถูก
  • ลักพาลูกเขามาแบบนี้ไม่คิดบ้างหรือไงว่าบ้านเมืองมีขื่อมีแป
advertisements