บ้านแตกสาแหรกขาด แปลว่าอะไร หมายถึง…

บ้านแตกสาแหรกขาด หมายถึง เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้คนในบ้านต้องพลัดพรากแยกจากกัน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย บ้านแตกสาแหรกขาด เช่น

  • เหตุการณ์ซึนามิในตอนนั้นทำให้หลายครอบครัวต้องถึงกับบ้านแตกสาแหรกขาด
  • ถึงเขาจะบ้านแตกสาแหรกขาดสักแค่ไหน เขาก็ไม่เคยเอาเรื่องนั้นมาเป็นปัญหาชีวิตของเขาเลย
advertisements