บ้าลำโพง แปลว่าอะไร หมายถึง…

บ้าลำโพง หมายถึง พูดเสียงดังโผงผาง หรือแสดงกิริยาโมโหโกรธา

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย บ้าลำโพง เช่น

  • ทำโมโหโกรธาบ้าลำโพง เที่ยวโป้งโหยงหยาบช้าสาธารณ์ (พิเภกสอนบุตร)
  • จะพูดจาเสียงดังเป็นคนบ้าลำโพงทำไม อยู่กันแค่นี้พูดค่อย ๆ ก็ได้
advertisements