บ้าห้าร้อยจำพวก แปลว่าอะไร หมายถึง…

บ้าห้าร้อยจำพวก หมายถึง บ้ามากมายหลายประเภท

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย บ้าห้าร้อยจำพวก เช่น

  • แกนี่มันบ้าห้าร้อยจำพวกจริง ๆ บ้าได้ทุกเรื่องไม่มีใครเทียบได้
  • พูดจาก็เสียงดัง แต่งตัวเป็นบ้าหอบฟาง โกรธมาก็ไม่สนหน้าอินทร์หน้าพรหม แบบนี้แหละที่เขาเรียกว่าบ้าห้าร้อยจำพวก
advertisements