ประจบประแจง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ประจบประแจง หมายถึง พูดหรือทำอะไรให้เขารักและสนิท ชิดชอบ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ประจบประแจง เช่น

  • ใครก็รู้ว่าที่เขาก้าวหน้าได้ก็เพราะรู้จักประจบประแจงเอาใจนายทั้งนั้น
  • เพราะลูกเธอช่างประจบประแจง เวลาทำอะไรผิดก็พลอยใจอ่อนจนลืมทำโทษทุกที
advertisements