ประสมโรง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ประสมโรง หมายถึง พลอยเป็นตามไปด้วย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ประสมโรง เช่น

  • พอเธอถูกหัวหน้าตำหนิเขาก็พลอยประสมโรงด้วย
  • ถ้าฉันไม่ประสมโรงไปกับพวกนั้นด้วย ฉันก็จะพลอยเดือดร้อนไปด้วยซิ
advertisements