ปลอกคอ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ปลอกคอ หมายถึง ผู้มีอำนาจคอยคุ้มครองช่วยเหลือ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ปลอกคอ เช่น

  • ลองมันไม่มีปลอกคอดูซิ ใครจะคอยคุ้มกะลาหัวให้มัน
  • เพราะเอ็งยังมีปลอกคอของท่านขุนอยู่ดอก ใครจะทำอะไรเอ็งก็ยังเกรงท่านขุนอยู่
advertisements