ปลาติดหลังแห แปลว่าอะไร หมายถึง…

ปลาติดหลังแห หมายถึง คนที่พลอยรับเคราะห์ไปกับผู้อื่น ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ปลาติดหลังแห เช่น

  • เรื่องครั้งนี้เขาเหมือนปลาติดหลังแหแท้ ๆ ที่ไปอยู่แถวนั้นตอนเขาจับบ่อนพนันกัน
  • เพราะเธอไปอยู่กับพวกเสพยาแหละถึงพลอยเป็นปลาติดหลังแหไปด้วยทั้ง ๆ ที่ไม่ได้เสพย์
advertisements