ปลายจมูก แปลว่าอะไร หมายถึง…

ปลายจมูก หมายถึง อยู่ใกล้มากแต่กลับมองไม่เห็น

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ปลายจมูก เช่น

  • ความจริงคนร้ายคดีนี้เป็นคนใกล้ตัวมาก แทบจะเรียกได้ว่าอยู่ปลายจมูกก็ได้ แต่กลับไม่มีใครสงสัยเลย
  • เพราะว่าส่งส่วยหรือไงไม่รู้ บ่อนอยู่ข้าง สน.แทบจะปลายจมูกขนาดนี้ยังมองไม่เห็น
advertisements