ปลาใหญ่กินปลาเล็ก แปลว่าอะไร หมายถึง…

ปลาใหญ่กินปลาเล็ก หมายถึง ผู้มีอำนาจมากที่คอยกดขี่ผู้อ่อนแอกว่า

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ปลาใหญ่กินปลาเล็ก เช่น

  • ในโลกธุรกิจเป็นธรรมดาที่ปลาใหญ่กินปลาเล็ก เพราะถ้าไม่เข้มแข็งพอก็อยู่รอดยาก
  • บริษัทใหญ่ ๆ มักจะควบรวบกิจการของบริษัทเล็ก ๆ เป็นประจำ อย่างที่เขาว่าปลาใหญ่กินปลาเล็ก
advertisements