ปลุกผีกลางคลอง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ปลุกผีกลางคลอง หมายถึง ทำในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควร, ทำผิดกาละเทศะ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ปลุกผีกลางคลอง เช่น

  • ลูกค้าเร่งงานมาขนาดนี้ ลูกน้องก็พลอยขาดงานอีก นี่นายยังคิดจะมาปลุกผีกลางคลองอีกคนหรือไง
  • เพราะหนุ่ยมันเล่นมือถือขณะขับรถนั่นแหละ ถึงได้ขับไปชนคนตาย เคยเตือนมันหลายครั้งแล้วว่าอย่าปลุกผีกลางคลองมันก็ไม่เชื่อ ยังจะมาย้อนอีกว่ามันขับรถไม่ได้ขับเรือ
advertisements