ปลูกเรือนคร่อมตอ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ปลูกเรือนคร่อมตอ หมายถึง ทำในสิ่งที่เป็นการก้าวก่าย ล่วงล้ำผู้อื่น โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ปลูกเรือนคร่อมตอ เช่น

  • นายมาตั้งแผงขายของแล้วไม่บอกเจ้าของที่แบบนี้ ไม่ต่างอะไรกับปลูกเรือนคร่อมตอเลยนะ สักวันเขาอาจจะมาไล่ที่หรือไม่ก็เก็บค่าแผงย้อนหลังก็ได้
  • ถึงเจ้าของที่ดินจะสิ้นแล้ว ก็ใช่ว่าเราจะไปลุกล้ำที่เขาได้ สักวันลูกหลานเขาอาจกลับมาทวงคืน โบราณก็เคยบอกไว้ว่าอย่าปลูกเรือนคร่อมตอ เจ้าของเขาจะมาขอคืน
advertisements