ปล่อยปลาลงน้ำ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ปล่อยปลาลงน้ำ หมายถึง ปล่อยศัตรูไปแล้วเขาจะไม่นึกถึงบุญคุณ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ปล่อยปลาลงน้ำ เช่น

  • ให้อภัยกันนั้นก็ดี แต่ถ้าทำกับคนที่ไม่รู้จักบุญคุณก็ไม่ต่างอะไรกับปล่อยปลาลงน้ำ
  • ได้ตัวมันมาทั้งทีถึงนายจะปล่อยกลับไปอย่างนี้ก็เข้าทำนองปล่อยปลาลงน้ำ คนอย่างมันไม่สำนึกบุญคุณใครหรอก
advertisements