ปล่อยปลาไหลลงตม แปลว่าอะไร หมายถึง…

ปล่อยปลาไหลลงตม หมายถึง ปล่อยศัตรูคนสำคัญไปแล้วไม่มีทางที่จะสำนึกบุญคุณตน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ปล่อยปลาไหลลงตม เช่น

  • กว่าจะจับตัวมันได้ใช้เวลาตั้งนาน มาวันนี้นายกลับปล่อยปลาไหลลงตม ก็อย่าได้หวังว่ามันจะคิดถึงบุญคุณของนายก็แล้วกัน
  • ฉันน่าจะกักตัวมันไว้ก่อนไม่น่าปล่อยให้มันกลับบ้านเลย คิดว่ามันจะรักษาคำพูด แบบนี้มันปล่อยปลาไหลลงตมแท้ ๆ
advertisements